Eliza Flaszewska

ELIZA FLASZEWSKA Ukończyła studia w zakresie edukacji artystycznej ze specjalnością rzeźba (Częstochowa), orazmalarstwo (Utrecht). Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii dzieci autystycznych orazzarządzania placówkami …

Zbigniew Galar

Dr Zbigniew Galar ekonomista, programista, specjalista od zarządzania ryzykiem.Po obronie magisterium z ekonomii ukończył dzienne studia doktoranckie z ekonomii naUniwersytecie Łódzkim. Stopień naukowy doktora nauk …

Bruno Kadyna

Bruno Kadyna Bruno Kadyna – pisarz, autor powieści, licznych opowiadań i felietonów, urodzony 1981 roku w Gdyni,gdzie mieszka po dziś dzień. Uważny obserwator otaczającej rzeczywistości, …

Cezary K. Kęder

Cezary K. Kęder Cezary K. Kęder – polski poeta, tekściarz, performer, krytyk literacki, dziennikarz, redaktor naczelny kwartalnika literackiego FA-art oraz wortalu poświęconego czasopismom kulturalnym Witryna.Czasopism.pl …